Varme

Alle huse og lejligheder kræver varme og de fleste opvarmes ved hjælp at et centralvarmeanlæg der drives af enten et fjernvarme eller af et olie- eller gasfyr. 
Inden vinteren for alvor sætter ind, er det en god idé at tjekke både selve varmeanlægget, radiatorerne og gulvvarmen, så du undgår problemer når kulden og frosten sætter ind.
Vest Ama´r VVS installerer og servicerer centralvarme og fjernvarme anlæg til husstande og virksomheder overalt i hovedstadsområdet. 
Vi leverer en komplet løsning til centralvarme eller fjernvarme med opsætning og installation af alt fra radiatorer, gulvvarme til kedler, så det er klar til brug.

Fjernvarme
Med fjernvarme behøver du ikke længere at tænke på skorstensfejere eller udskiftning af olie. Fjernvarme kræver ikke meget vedligeholdelse.  Det er en billig og miljørigtig energiforsyning, og derfor kan du spare mange penge hvert år med en installation af fjernvarme. Det kræver blot en installation af en aut. VVS-installatør. 

Fjernvarme er mere effektivt og belaster miljøet i væsentligt mindre grad, end hvis hver enkelt husejer skal fyre i egen kedel. Der er store miljømæssige fordele ved at konvertere huse til fjernvarme. Har fjernvarmeværket først ført tilslutningen fra vejen op til dit hus, tager det ikke lang tid at blive tilsluttet. Det kræver blot en installation af en aut. VVS-installatør. Fjernvarmevandet sendes ud til forbrugeren via rør, der tilsluttes husets varmesystem. Enten løber fjernvarmevandet direkte ind i radiatorerne eller også varmes vandet til radiatoranlægget op via en varmeveksler.​ 
Når man har fjernvarme afregner man efter den varme, man aftager fra fjernvarmeværket. Fjernvarmeværket stiller krav om, at man skal udnytte varmen ordentligt. Det brugte fjernvarmevand skal komme afkølet tilbage til fjernvarmeværket. 
Afkøling er forskellen mellem temperaturen på vandet, der kommer ind i din bolig og vandet der forlader dine radiatorer. Hvis afkøling er for lav, kan man komme til at betale ekstra til fjernvarmeværket. Derfor er det vigtigt at have fokus på en fornuftig afkøling, hvilket vi altid kan hjælpe med. Fjernvarme til brugsvand er via en beholder hvor vandet fra fjernvarmeværket løber op gennem en spiral inde i beholderen, her overføres varmen til brugsvandet i beholderen. Der altid er den kapacitet varmt vand til rådighed, som der kan lagres i beholderen og denne løsning giver færre problemer med til kalkning end vekslerløsninger. Brugsvandstemperaturen styres af en indbygget termostat.

Naturgas
Et gasfyr er en meget simpel form for varmekilde. Det består af to primære dele. En brænder og en gaskedel og bruger naturgas som drivmiddel. Naturgassen afbrændes i kedlen og den varme, der dannes, bruges til at opvarme husets radiatorer eller andre varmekilder samt det varme vand. Det er blevet mere og mere populært at bruge gasfyr som opvarmning i hjemmet. Dette skyldes naturligvis, at du med en gaskedel kan opnå flere forskellige fordele. Først og fremmest tænker de fleste selvfølgelig på deres varmeøkonomi, som du med en gaskedel typisk kan forbedre. Derudover kan du potentielt opnå en lang række andre fordele og ikke mindst være med til at skåne miljøet.

Fordele ved naturgas
Mindre varmeudgifter i forhold til at fyre med olie og elradiatorer
Naturgasfyret installeres nemt i hjemmet og kræver minimal justering og vedligeholdelse
Gasfyret er meget stabilt, driftsikkert og har en lang levetid
Miljøvenligt pga. høj virkningsgrad og udnyttelse af ressourcer